Fila László elsőfokon pert vesztett

 

Ezidáig Fila László kampánya során azt állította, Őt kirúgta a polgármester egyik-napról a másikra, jogtalanul a hivatali kifizetések miatt. Természetesen, ez nem igaz, amit az alábbi elsőfokú bírósági döntés is fényesen bizonyít:

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal képviseletében eljáró ügyvéd az alábbiakban tájékoztatást adott arról, hogy az október 7-i napon dr. Fila László felperesnek a polgármesteri hivatal alperessel szemben indított munkaügyi perében a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I. fokon meghozta az ítéletet, amely szóban került kihirdetésre.

Az I. fokú bíróság – nem jogerős ítéletével - a felperes jogviszonyának jogellenes megszüntetése tárgyában a felperes dr. Fila László keresetét teljes egészében elutasította, vagyis megállapította, hogy jogszerűen intézkedett a polgármester, és ennek megfelelően a jogellenességre hivatkozással előterjesztett teljes 8Mft követelése elutasításra került a felperesnek.

Fila László munkajogviszonyának megszüntetése semmilyen vonatkozásban nincs összefüggésben azzal, hogy pénzügyi vizsgálat alapján az elmúlt évben feljelentésre került sor, mert a vizsgálatot teljes körűen a hivatal korábbi jegyzője dr Ferencz Dóra folytatta le a polgármesterrel egyetértésben, és a hivatal érdemi vizsgálaton alapuló feljelentése alapján került sor a nyomozás elrendelésére.

Az I. fokú bíróság nem jogerős ítélete szerint dr Fila László felperesnek a Kerepesi Polgármesteri Hivatallal szemben előterjesztett személyiségi jogsértésre alapozott keresete is csak annyiban megalapozott, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó jogszabály szerint nem közérdekű adat a köztisztviselői munkaviszony megszüntetése jogcímének a közlése.

 

No comment

 

Franka Tibor

polgármester

Scroll to Top