Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya az 1364/2018. (VII.27.) számú határozatával döntött arról, hogy téli rezsicsökkentés keretében egyszeri, természetbeni juttatással támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

A támogatás azon háztartások (azaz egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető

  • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik
  • korábban nem  részesült téli rezsicsökkentési támogatásban.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.

A támogatás igénylés szempontjából háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (4) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénybejelentő nyilatkozatok benyújtásának helye és határideje:

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő után beérkező kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

Az igénylőlapot a Kerepesi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költséget!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának területi szervei az igénybejelentést szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizhetik. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentések országos összesítését követően állami támogatás keretében kerül a támogatás biztosításra, melynek módjáról, határidejéről a későbbiekben a lakosságot tájékoztatjuk.

A nyilatkozat letölthető az önkormányzat honlapjáról, valamint személyesen átvehető a Kerepesi Polgármesteri Hivatal recepcióján. A nyilatkozat leadására munkaidőben van lehetőség, hétfő 08.00-18.00, kedd, szerda, csütörtök 08.00-16.00, péntek 08.00-13.30 óra között.

Kerepes Város Önkormányzata

Csatolmányok:

Scroll to Top