Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

Beszámoló a 2018. január 25-i Képviselő-testületi ülésről

 

Franka Tibor az ülés megnyitása után elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában történt tragikus tűzeset kapcsán 100 ezer forint gyorssegélyt utalt ki a károsultaknak. A Hungaroringes megállapodás aláírása megtörtént, az így befolyó összegből három gyalogátkelő kialakítása már az idén megkezdődik. Az Önkormányzat a tavalyról áthozott 330 millió forintból a múlt évben nem megvalósult beruházásokat szeretné elvégezni: a Vörösmarty utca, Alföldi utca járda, Mogyoródi út HÉV átkelő, Sólyom járda, Magtár tér, Dessewffy utca és a Mártírok utcát érintő fejlesztéseket. A 11. pontot előrevették, mely a tervezett önkormányzati beruházásokhoz szükséges tervek beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívások és dokumentációk jóváhagyásáról szólt. A Képviselő-testület elfogadta a polgármester által előterjesztett, Terdik Bálint főépítész és Nyergesi Ferenc felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével elkészített új egészségügyi központ terveit elkészítő tervezőjének kiválasztásával kapcsolatos ajánlattételi felhívását és annak dokumentációját. A 28. pont a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" polgármesteri felhíváshoz csatlakozásról szólt. A testület ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek, valamint a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv ellen. A 4. pontban elfogadták a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét. Az 5. pontban a testület elfogadta azt a javaslatot, hogy a Szabó Magda Városi Könyvtár új helyszínének a Forrás Művelődési Ház tetőterét jelöljék ki. A 12. pontban a 2018. évi Közbeszerzési Tervet fogadták el azzal a kiegészítéssel, hogy a Dessewffy és Mártírok utcák kivitelezése is kerüljön bele. A 14. pontban az önkormányzat tulajdonát képező 0206/2 és 7 hrsz-ú ingatlanokon található hulladék miatt a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséről döntöttek, 8.894.318 - Ft összegű díjért. A 16. pontban a testület egyetértett a polgármester javaslatával és az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében bruttó 10 millió forint mértékű költségvetési előirányzatot kíván biztosítani a település közigazgatási területén felhalmozódott illegális hulladékokkal kapcsolatos felderítési, hatósági és ártalmatlanítási költségek fedezeteként. A 20. pontban Kistarcsa önkormányzatával kötendő megállapodásról döntöttek, a Homok dűlő fejlesztése érdekében. A 19. pontban a Tölgyfa utca 3. szám alatti háziorvosi rendelőben elvégzendő munkákról döntöttek, melyek a rendeltetésszerű használatot és műszaki állag megóvását szolgálják, továbbá LED világítótesteket szerelnek be, így a teljes beruházás összege 6 290 000 forint. A 21. pontban a közutak karbantartási munkálatairól döntöttek: a Kerepes, Mogyoródi út tengelyvonalában keletkezett hosszirányú repedések javítását fogják elvégezni. A 22. pontban újságunk kiadásáról döntöttek: az Önkormányzat a nyomtatott és elektronikus sajtójának nyomdai kiadására-előállítására, szerkesztésére és terjesztésére kötött vállalkozási szerződést 2018. április 15. napjával közös megegyezéssel felbontja. A 23. pontban arról döntöttek, hogy a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola felvételi körzete a 2018/2019. tanévben Kerepes város közigazgatási területe. A 27. pontban a testület a városi tájház helyének a 2144 Kerepes, Szabadság út 165. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant jelöli ki és a beruházás engedélyezett kiviteli tervére 2 millió Ft-ot különít el. A 29. pontban a testület a Molnár János által „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szilasi rétként ismert terület bármely telkén Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017.(VI.27.) Kt. határozatában meghatározott önkormányzati tulajdonú telkeket is beleértve, orvosi rendelők épüljenek?” tárgyban kezdeményezett helyi népszavazásról szóló bejelentését tudomásul vette és felkérte a Polgármestert, hogy a helyi népszavazás elrendelésére vonatkozó határozati javaslatot a Képviselő-testület 2018. február 22. ülésére készítse el. 34. pontban a Bajcsy-Zsilinszky utcában történt tűzeset kapcsán a testület 250 000 Ft-ot kárenyhítésként állapít meg a károsult részére.

Scroll to Top