TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 26/2014.(XI.26.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában rögzített égetési szabályok értelmében égetni az április 01. és november 30. közötti időszakban minden hónap első és utolsó pénteki napján 10.00 és 21.00 óra közötti időben, legfeljebb négy órán keresztül lehet. Amennyiben a pénteki nap ünnepnapra esik, az adott héten az égetés tilos.

A kerti hulladék égetése a fent megjelölt időszakban is tilos:

- hivatalosan elrendelt tűzgyújtási tilalom, vagy

- párás, ködös, esős idő, illetőleg erős, vagy

- lábon álló növényzet, tarló égetése esetén, vagy

- kisfeszültségű, középfeszültségű, nagyfeszültségű és távközlési vezetékek alatt, vagy

- védett természeti területen, vagy

- egészségügyi, szociális intézmények (óvoda, bölcsőde stb.) nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt.

 

Április 1. és november 30. között a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében igénybe vehető zöld hulladék elszállításának idejéről az alábbi hivatkozáson tájékozódhatnak:

http://www.zoldhid.hu/nkft/Kerepes/

 

Az aktuális negyedév gyűjtési rendjét jelen hirdetményhez csatoljuk.

 

Mindezek figyelembevételével az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket az égetés idei évi időpontjairól:

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS RENDJE, IDŐPONTJAI 2019-BEN

 

ÁPRILIS 5. és 26.

MÁJUS 3. és 31.

JÚNIUS 7. és 28.

JÜLIUS 5. és 26.

AUGUSZTUS 2. és 30.

SZEPTEMBER 6. és 27.

OKTÓBER 4. és 25.

NOVEMBER 8. és 29.

 

Kerepes, 2019. március 27.

 

Tisztelettel:

a jegyző helyett eljáró:

                                       dr. Kiss Béláné

                                            aljegyző

 

Scroll to Top