HIRDETMÉNY

 

a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) és 5. § (1) bekezdése alapján

 

az Önkormányzat által alapított Kerepes Kultúrájáért Díj adományozására

 

A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturális életében végzett kiemelkedő érdemek elismerésére szolgál.

A díj évente egyszer, egy fő vagy szervezet részére adományozható és azt minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

A díj nem adományozható

  1. aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület képviselője,
  2. aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület valamely bizottságának nem képviselő tagja,
  3. aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Kulturális és Népjóléti Bizottság tesz javaslatot, amely előterjesztés alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személyek és szervezetek díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és bruttó 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak.

A díj adományozását indítványozhatják:

  1. a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
  2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,
  3. történelmi egyházak,
  4. nemzetiségi önkormányzatok;
  5. a jegyző és
  6. a településen működő intézmények vezetői,
  7. bármely kerepesi választópolgár

 

Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

 

A díj adományozásának kezdeményezését a Kulturális és Népjóléti Bizottságnál vagy a polgármesternél kezdeményezhetik 2022. november 30-ig.

 

Kerepes, 2022. október 25.

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

                                    jegyző

Scroll to Top