Újabb pénz, újabb beruházás
 
Az elmúlt tíz esztendőben, azaz 2006 óta Kerepes Nagyközség, 2013 óta Kerepes Város összesen 2
milliárd forint pályázati pénzt nyert el, azaz évente 200 milliót, kb ennyi az egész iparűzési
adóbevételünk. (Pl. az egyetlen helyi adó, a kommunális, évente csak 50 milliós bevételt jelent.)
Polgármesterségem óta mégis ivóvízminőség-javítás történt, megújult 2 szilasi óvoda, a Forrás
Művelődési Ház, a Családsegítő Központ, felépült a fogyatékkal élők otthona, a bölcsőde, három
játszótér, rendbe tettük, bővítettük a temetőt, a buszmegállókat, építettünk vagy felújítottunk 5 km
járdát, illetve közel 20 km utat, átadtunk egy műfüves sportpályát.
 
Fentiek csak a 10 nagy 100 milliós beruházásokat sorolják, a jóval több „apró” gazdagodást nem
említem. Óriási eredménynek tartom az iskola rendjének és tisztességének helyreállítását, és azt a
tényt, hogy állami pénzből jövőre 4 tanteremmel és a szükséges kiegészítésekkel, mintegy 170
milliós értékben bővül az alma mater. Addig luxus konténerekben folyik a tanítás.
Az utóbbi esztendőben sem ültünk a babérjainkon: nyertünk 28,5 milliót a Szabadság úti óvoda
felújítására, amelyet ebben az évben – tekintettel a Panoráma lakópark építkezéseire – szeretnénk
befejezni. Ugyanakkor 104 milliót nyertünk városrehabilitációra, amelyből elsősorban a Gyár utcát
és környékét szeretnénk rendbe tenni, illetve az ott élőket jobban bevonni a közösségi életbe és a
munka világába.
 
Legutóbbi jó hír, hogy a szilasi Csicsergő Óvoda régi épületének teljes
palatetőzetének cseréjére és a falak szigetelésére sikerült 23 milliós támogatást nyernünk.
Mindezeknek is köszönhető az, hogy Kerepes, mivel térségbeli feladatok vállalására is alkalmassá
vált, elnyerhette a múltja és jelentősége alapján őt megillető városi címet.
 
Mindezek alátámasztására 2 számadat. Amikor polgármesterré választottak, a település vagyona
bruttó 4 milliárd 784 ezer forint volt, míg 2017-ben ez a szám 6 milliárd 708 millió forintra
emelkedett.
 
Kerepes, 2017. július 24.
 
Franka Tibor
polgármester
Scroll to Top