Tüzifa igénylés

Kerepes Város Önkormányzata tüzifaosztási akciót hirdet, hogy így nyújtson segítséget a hideg téli hónapokban. A Városüzemeltetési Kft. telephelyén összegyűlt kb. 30 mázsa fa az alábbiakban foglaltak alapján kerül kiosztásra. Az akció során igényt nyújthat be:

 

  1. 1. - A 70 év feletti kerepesi lakhelyű nyugdíjas
  2. 2. - Legalább 3 kiskorú gyermeket nevelő szülő
  3. 3. - A SZAK szolgáltatásait igénybe vevő, szociálisan rászoruló személy.

 

Zárójelentés tüdőszűrésről

Tájékoztatjuk a Tisztel Lakosságot, hogy 2022 januárjában megszervezett tüdőszűrésen 995 fő vett részt.

Hirdetmény díszpolgári cím adományozására

HIRDETMÉNY

 

a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló

26/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján

 

KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM adományozására

 

Téli igazgatási szünet

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2021. december 22-től, 2022. január 3-ig téli igazgatási szünetet tart. Halálesettel kapcsolatos sürgős ügyintézésben hívják a 0620-559-8902-es telefonszámot! Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató az oltásokkal kapcsolatban

Kedves Betegek! A megnövekedett forgalomra való tekintettel az eddigi COVID védőoltás adását nem tudjuk biztosítani.

A védőoltásokért kérjük forduljanak az oltópontokhoz.

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük:

 

Dr. Szakolczai Zsuzsanna,
Dr. Hessami Mir Ahmad,
Dr. Havay Miklós

Tájékoztató a közmeghallgatásról

Tisztelt Lakosság!

 

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre, problémákra vonatkozóan Gyuricza László Róbert Polgármester Úr megbízásából az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

 

A 2021. december 16-i közmeghallgatáson az alábbi témák merültek fel:

 

  1. Elkerülő út építése

 

FIGYELEM: Változás a felnőtt háziorvosi ellátásban

Tisztelt Kerepesiek!

 

Kerepes Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 1-től a Wéber Ede utca 1. sz. alatti hármas számú háziorvosi körzethez (dr. Vincze Lajos) tartozó betegek átmenetileg az alábbi megosztásban jogosultak igénybe venni a háziorvosi szolgáltatást. 
A rendelési időn belül telefonos időpontegyeztetés szükséges. 

Véradási szünet

Értesítjük a Tisztelt Kerepesi Lakosokat, hogy a vérvételi szolgáltatás 2021. december 21-től, 2022. január 3-ig szünetel. Megértésüket köszönjük!

Bursa Hungarica pályázat lezárult

Tisztelt Pályázók!

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálása a Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2021. (XI.25.) Kt. határozatával megtörtént.
Az eredmények megtekinthetők a www.emet.gov.hu honlapon a "pályázói belépési pont" alatt.

Minden részvevőnek gratulálunk!

 

dr. Fügedi Réka jegyző
Gyuricza László polgármester.

Oldalak

Scroll to Top