Nyomásingadozás tűzcsap áthelyezés miatt

Értesítjük a Tisztelt kerepesi Felhasználókat, hogy tervezetten 2022. április 28-án (csütörtök) a Kerepes Juhász Gyula utca 2803/17 hrsz.-ú előtt lévő tűzcsap áthelyezése miatt vízhiány illetve nyomásingadozás várható a környező területen, esetlegesen forgalmi fennakadás is.

Vízhiány a Hársfa utca környékén

Értesítjük a Tisztelt Önkormányzatot és a kerepesi Felhasználókat, hogy tervezetten 2022. április 27-én (szerda) vízhiány illetve nyomásingadozás várható a Hársfa utca 6. környékén, esetlegesen forgalmi fennakadás is.

A vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartásának fontossága

A csapadékos időjárást követően több településen gondot okoz, vagy gondot okozhat a megnövekedett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására.

 

A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú - az állampolgárok feladata is

 

Hirdetmény Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozására

HIRDETMÉNY a díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) b), 5. § (2), 7. § (3), 8. § (3) b) és 9.§, valamint 10.§ alapján az Önkormányzat által alapított Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozására.

 

A Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj a Kerepes városban kiemelkedő nevelő-oktató, tevékenység elismerésére szolgál.

Az ügyfélfogadás szünetel április 4-én

Kerepes Polgármesteri Hivatal 2022. április 4-én nem fogad ügyfeleket. Az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!

Közigazgatási szünet

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal közigazgatási szünet miatt 2022.03.26-án, szombaton zárva tart.

Mozgóurna igénylése a 2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazáson

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

ELMŰ munkálatok Kerepesen

Az ELMŰ tájékoztatója: Társaságunk az ELMŰ Hálózati Kft. (E-On) megbízásában érintésvédelmi javításokat végez, Kerepes bel-és külterületén található, 20kV-os szabadvezeték hálózati tartószerkezeteken, oszlopoknál. Ez némi földmunkával jár, melyet a munkavégzést követően, azonnal helyreállítanak.

Kivitelezés időtartama: 03.07.-03.25.

Listázva az alábbi helyszíneken lehet munkavégzésre számítani

Megértésüket köszönjük!

2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (II.28.) Kt. határozata alapján

 

A pályázat célja: A helyben működő, helyi civil szervezetek társadalmilag hasznos tevékenységének támogatása, társadalmi szerepvállalásuk segítése, növelése

 

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) Természetvédelem

B.) Kulturális tevékenység

C.) Ifjúsági tevékenység

D.) Sport tevékenység

Oldalak

Scroll to Top