Kerepesi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

segédfelügyelői munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2144, Kerepes Vörösmarty utca 2., valamint Kerepes közigazgatási területe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik:
- a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
- a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
- a dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában.

Jogállás, munkabér és juttatások:
A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskolai végzettség,
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret,

- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai fényképes önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. január eleje

A pályázat benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Bolyky Boglárka részére küldve a bolyky.boglarka@kerepes.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázat elbírálása Kerepesi Polgármesteri Hivatal jegyzője hatásköre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el. 

Scroll to Top