Kerepes Polgármesteri Hivatal

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kerepes Polgármesteri Hivatal

Aljegyző és Igazgatási Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az aljegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( speciális: közszolgálati tv. alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • Nyilatkozat, arról hogy a pályázó kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi köztelezettségének eleget tesz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolyky Boglárka nyújt, a 0628561055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/840-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző és Igazgatási Osztályvezető.

vagy

 • Személyesen: Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Scroll to Top